top of page

למה צריך יועץ משכנתא?

כמעט בלי להרגיש מגיע זוג צעיר לבנק ומתעניין במשכנתא. לפניו החלטה פיננסית חשובה ומכריעה של לקיחת התחייבות כספית לתקופה של 25-30 שנה. הלווים יושבים מול פקיד בבנק למשכנתאות ושומעים הרים של מונחים שאינם בקיאים בהם.

ללא הכשרה כלכלית אין מצב שלווה סביר ימצא את דרכו בסבך המונחים הפיננסיים וידע להשוות, אם בכלל ניסה- בין ההצעות של הבנקים. מדובר בתמהיל של ההלוואה (ריבית משתנה או קבועה, נקודות יציאה, הצמדות שונות, קנס פרעון מוקדם ועוד פטנטים שאדם מן היישוב לא יכול לשקלל, להעריך ולהשוות.

הבנק הוא מוסד כלכלי-עסקי שמטרתו היא למקסם את רווחיו ולאו-דווקא לדאוג לאינטרסים של הלקוח, שמבחינתו נכנס להתחייבות כספית הגדולה בחייו. לקוח היושב מול יועץ משכנתא בבנק ישמע רק את הדברים הנוחים לבנק ויוצעו לו רק ה"מוצרים הפיננסיים", המשכנתאות שהבנק מעוניין לשווק. הסתייעות באנשי מקצוע לא- תלויים המצויים ומבינים בתחום יכולה לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים. הבנה מקצועית של התמהילים המוצעים על ידי הבנקים, חסכון של חצי אחוז ריבית מתבטא בכסף רב על פני השנים. ההוצאה על ייעוץ נראית לעיתים יקרה אך בחשבון נכון מדובר בחסכון עצום מול לקיחת משכנתא מבלי להבין את המשמעויות המלאות של הצעת הבנק.

bottom of page