top of page

מהו מיחזור משכנתא?

מיחזור משכנתא הוא הליך של פרעון משכנתא קיימת על ידי לקיחת משכנתא חדשה בתנאים טובים יותר. התנאים הטובים יותר מתבטאים בהקטנת תקופת ההחזר, בקיצור משך החזר המשכנתא ובסך הכל לחיסכון של עשרות ומאות אלפי שקלים.

מתי ומדוע נכון למחזר משכנתא?

התנאים בשוק המשכנתאות משתנים מדי פעם, מסיבות שונות. לווים עלולים למצוא את עצמם משלמים ריביות שנקבעו בזמנים אחרים והן גבוהות לעומת המצב כיום.

כאשר נלקחה המשכנתא הראשונית שררו תנאים מסויימים והלווים נמצאו במצב אישי, תעסוקתי וכלכלי נתון ועם תחזית לעתיד, ככל שהצליחו לחזות ולתכנן.

בהמשך ועם חלוף הזמן חלים באופן טבעי שינויים במצב הכלכלי של הלווים עצמם- קבלת סכומי כסף ממקורות שונים (פרעון קרן השתלמות, פיצויים שונים, ירושות) וכן שיפור ועליה בהכנסה האישית והמשפחתית. ישנם גם מצבים של הרעה במצב הכלכלי שאז נדרשת הקטנה של התשלום החודשי תוך הגדלת תקופת ההחזר.

איך ממחזרים משכנתא?

אנו מבצעים עבורכם, ללא התחייבות, בדיקת כדאיות מקצועית. אנו בודקים עבורכם את תנאי המשכנתא המקורית, מבנה (תמהיל) המשכנתא, נקודות יציאה אפשריות וכל זאת מול המצב הנוכחי בשוק המשכנתאות. אנו מציגים בפניכם את המצב ואת האפשרויות כאשר כל פעילותנו עד לשלב זה נעשית ללא התחייבות או עלות כספית.

במידה ונמצא חיסכון - נכנס לפעילות, נבדוק את האפשרויות מול בנקים שונים ונציג בפניכם משכנתא חדשה שמתאימה לתנאים החדשים בשוק להכנסות, ליכולת ההחזר ולציפיות שלכם.

כאמור- אנו מציעים לכם בדיקה של אפשרות ושל כדאיות מיחזור המשכנתא, ללא כל התחייבות. הבדיקה היא מקצועית, הוגנת ואובייקטיבית כאשר איננה קשורה לבנק או מוסד פיננסי זה או אחר.

bottom of page